กลุ่มอาชีพสหกรณ์ทอผ้าบ้านพูลสุข
  กลุ่มอาชีพสหกรณ์ทอผ้าบ้านพูลสุข
 
ราคา : 250-30,000 บาท บาท
ผลิตโดย : กลุ่มอาชีพสหกรณ์ทอผ้าบ้านพูลสุข
จำนวนผู้เข้าชม : 493 ท่าน
 
งานจักสานตำบลบ้านบึง
  งานจักสานตำบลบ้านบึง
 
ราคา : 150 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มงานจักงาน
จำนวนผู้เข้าชม : 864 ท่าน
 
ตะกร้าและกระเป๋าถัก
  ตะกร้าและกระเป๋าถัก
 
ราคา : เริ่มตั้งแต่ ๑๕๐ - ๖๐๐ บาท
ผลิตโดย : กลุ่มอาชีพถักตะกร้าและกระเป๋า
จำนวนผู้เข้าชม : 2067 ท่าน
 
  (1)     2