หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
บันทึกตกลงความร่วมมือ ระหว่างพลังงานจังหวัดอุทัยธา
 
บันทึกตกลงความร่วมมือ ระหว่างพลังงานจังหวัดอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง  
 

บันทึกตกลงความร่วมมือ \\\"โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน\\\"  ระหว่างพลังงานจังหวัดอุทัยธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 13.15 น. โดย คุณ สุพรรณนิตา คณฑา

ผู้เข้าชม 29 ท่าน