ประชุมประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านหน้าฝาย
 
ประชุมประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านหน้าฝาย  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นายอดุลย์ แห้วเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง พร้อมด้วยผู้แทนจากสโมสรโรตารีอำเภอบ้านไร่ ร่วมประชุมประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านหน้าฝาย เพื่อขอความคิดเห็นของประชาชน ในการติดตั้งบ่อบาดาลในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหน้าฝาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 11.32 น. โดย คุณ สุพรรณนิตา คณฑา

ผู้เข้าชม 49 ท่าน