วัดบ้านไร่
 
  วัดบ้านไร่
 
จำนวนภาพ : 5  รูป
จำนวนผู้เข้าชม : 846   ท่าน
 

ทางใต้ดิน
 
  ทางใต้ดิน
 
จำนวนภาพ : 4  รูป
จำนวนผู้เข้าชม : 750   ท่าน
 

พิพิธภัณฑ์กลุ่มทอผ้าบ้านนาตาโพ
 
  พิพิธภัณฑ์กลุ่มทอผ้าบ้านนาตาโพ
 
จำนวนภาพ : 6  รูป
จำนวนผู้เข้าชม : 358   ท่าน
 
  (1)     2