ทางใต้ดิน  (จังหวัด อุทัยธานี)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : ทางใต้ดิน
 
ที่ตั้ง : หมู่ ๓ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
 
ข้อมูล : เกิดจากการที่น้ำไหลกัดเซาะถนนเป็นระยะเวลาหลายสิบปี จนลึกลงไปเรื่อยๆ มีความลึกถึง ๔-๕ เมตร ซึ่งในฤดูน้ำหลาก สามารถที่จะใช้เป็นที่ล่องแก่งได้ แต่ในฤดูแล้ง ก็สามารถใช้เป็นถนน ที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาได้
 
 
ผู้เข้าชม 750 ท่าน